Besturendag

De besturendag 2007 is dit jaar op 16 october! Op deze dag zullen er workshops en discussies plaatsvinden met na afloop, een borrel. De besturendag vind plaats in Parnassos (Binnenstad), voor adresgegevens, zie de Parnassos site.

Het programma van dit jaar is als volgt:

9:30   Ontvangst met koffie en thee
10:00   Opening en Kennismakingsspel
11:00   Eerste workshopronde
       Wie/Wat binnen UU
       Wie/Wat binnen de HU
       Promotie
       Effectief vergaderen
       Secretaris
       Boekhouden II
       Ledenbinding
       Mores
13:00   Lunch!
14:00   Tweede workshopronde en Discussies
       Boekhouden I
       Sponsoring (Acquisitie)
       Ledenbinding
       Conflicthantering
       Beleid, Planning en Controle
       Voor voorzitters HU: Voorzitters
14:00   Discussies
       Samenwerking Studieverenigingen
       Voor voorzitters UU: Universiteit en Studieverenigingen
16:00   Afsluiting en Borrel!
17:00   Einde besturendag

Deelname is uitsluitend voor lidverenigingen van het OOFU en OSHU, en deelname is gratis.

Inschrijving geschiedt hier.

Informatie over de workshops (alleen UU, op volgorde zoals hierboven in het schema)

Workshop wie/wat bij de UU

Tijdens de workshop wordt duidelijk van welke UU-voorzieningen een studievereniging (gratis) gebruik kan maken en hoe je deze kan verkrijgen. Het gaat om vragen als: - Hoe zit de UU organisatorisch in elkaar? - Hoe kan de UU helpen met het opzetten van een netwerk? - Hoe vraag ik de rector of hij een introductie houdt bij ons congres? - Hoe krijg ik de UU als sponsor? - Hoe vraag ik een bestuursbeurs aan? De workshop zal bestaan uit (1) een presentatie van de UU waarin op bovenstaande vragen wordt ingegaan en (2) een aantal cases waarbij direct bepaalde voorzieningen kunnen worden aangevraagd. De workshop is voor alle verenigingen van de UU interessant, maar in het verleden is gebleken dat deze workshop vooral voor kleine verenigingen nuttig is. De workshop wordt gegeven door Arjen van Vliet, studentdecaan bij de UU en contactpersoon voor studieverenigingen bij het College van Bestuur.

Verzorgd door: Arjen van Vliet, studentendecaan bij de Studentenservice (StS)

Promotie

Hoe wil ik mijn vereniging profileren en welke methode heb ik om de vereniging bekender te maken? Hoe genereer ik positieve publiciteit en zorg ik dat de boodschap overkomt? Wie is waar goed in en zijn er leuke ideeën en goede ervaringen van andere organisaties?

Verzorgd door: Bart Verweij en Sanne Nauts

Workshop effectief vergaderen

Het is maandagavond, 19.00 uur, de vaste vergadermiddag van je studievereniging. Door het mooie weer komen de meeste mensen een aantal minuten te laat binnenlopen. De voorzitter van de vereniging staat nog even te kletsen met een paar leden. Snel halen een aantal anderen daarom nog even koffie. Na een kwartier heeft iedereen een plekje gevonden. De vergadering begint: waar gaan we het over hebben? ‘De teruggelopen sponsoring lijkt me belangrijk’ klinkt het van rechts uit de ruimte. ‘Is er alweer te weinig geld?’, is de sneer vanuit links. ‘Is de lage opkomst bij activiteiten niet belangrijker?’, een geste uit het midden. ‘Hoezo problemen? Het loopt toch als een trein!’, een boze schreeuw van achteruit. De vergadering barst los. Hoe kan je een commissievergadering, een bestuursvergadering of een ALV effectiever later verlopen? Wat is de rol van een voorzitter en hoe kunnen andere (bestuurs/commissie)leden hieraan bijdragen?

Verzorgd door: Frank Kleyberg, Adjunct directeur IVA Driebergen

Secretaris

Notuleren blijft een klus, maar u kunt deze zo leuk maken als u zelf wilt. In deze workshop krijgt u handige tips om een vergadering snel, beknopt en zo exact mogelijk vast te leggen. Het is belangrijk dat u al een aantal vergaderingen genotuleerd hebt. Tijdens deze workshop leert u de handige kneepjes van het vak!

Schoevers staat al bijna 100 jaar voor hoogwaardige en resultaatgerichte opleidingen, cursussen, trainingen, leergangen en workshops, op mbo- en hbo-niveau. In 1913 is Schoevers gestart als school voor handel en kantoor. De eerste lessen werden gegeven door Adriaan Schoevers zelf. Inmiddels is Schoevers verder uitgebouwd en zijn we gespecialiseerd in het opleiden, trainen en coachen van commercieel personeel, zoals binnendienstmedewerkers en accountmanagers, administratief personeel en natuurlijk secretaressen, managementassistenten, officemanagers, directiesecretaressen.

Schoevers: 4 P's

In al onze opleidingen, cursussen en trainingen staan onze eigen Schoevers-P's centraal:

- Praktijkgericht

- Performancegericht

- Persoonlijke aandacht

- Prettige leeromgeving

Deze workshop wordt verzorgd door een docent van Schoevers. Geďnteresseerd? Neem gerust contact met ons op of bel voor een afspraak (030) 280 87 70.

Boekhouden 2

Voor de meer ervaren penningmeesters en voor penningmeesters van grotere verenigingen hebben we de workshop penningmeester voor gevorderden. Hier leer je het maken van begrotingen en afrekeningen, ramingen en reserveringen. Er wordt ingegaan op speciale aandachtspunten en valkuilen. Ook wordt er ingegaan op het maken van een financieel beleid en het controleren daarvan. Je krijgt tips en trucs van twee experts en natuurlijk van andere verenigingen.

Ledenbinding

Hoe krijg je een “levende” vereniging? Hoe betrek je meer mensen bij activiteiten? Wanneer worden mensen actief en hoe houd je ze actief? Welke methoden gebruiken andere verenigingen en is het nou nodig om hier beleid voor te maken.

Verzorgd door: Rik Verniers en Paul de Vries

Boekhouden 1

Hoe maak je eigenlijk een begroting en waar moet je dan precies op letten? Wat en hoe bij afrekeningen, hoe presenteer je dat? Wat boek je waar en wat zijn handige hulpmiddelen? Dat wordt allemaal bij deze workshop behandeld.

Verzorgd door: Wouter Marra en Gijsbert van Dalen

Qompas Acquisitietraining

Om effectief te kunnen zijn in acquisitietrajecten voor je vereniging, zul je een aantal vragen moeten beantwoorden. Wie zijn jouw potentiële sponsors? Wat heb je ze te bieden? Hoe kun je iets voor hen doen? Tijdens de acquisitietraining van Qompas worden diverse vaardigheden getraind die je aan kunt wenden om je vereniging commercieel aantrekkelijk te maken voor externe partijen. Ook wordt aan de hand van enkele "live" voorbeelden uit de zaal een plan van aanpak opgesteld en wordt een verkoopgesprekoefening in scčne gezet. De training is interactief van aard, wat betekent dat er veel ruimte is voor het stellen van vragen en er ingegaan wordt op problemen/vraagstukken vanuit de deelnemende studenten.

De training wordt gegeven door dhr. ir. R.J.G. van Egmond. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU/e en geeft al 10 jaar actief sollicitatie- en acquisitietrainingen. Vanuit zijn kennis van het bedrijfsleven geeft hij een compleet beeld van alle onderdelen van acquisitie.

Over Qompas

Qompas is uitgever van digitale keuzeproducten voor hoger opgeleiden (14-39) op het gebied van studiekeuze, loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Alle uitgaven van Qompas zijn online beschikbaar: Qompas ProfielKeuze, Qompas Studeren, Qompas Masters, Qompas CarričreStart en Qompas TopDegree. Hiermee vult Qompas de belangrijkste keuzemomenten op het gebied van studie, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling in. De Tools zijn niet alleen voorzien van complete content, maar ook van een uniek zoeksysteem, Ask & Match, waarmee informatie snel en effectief toegankelijk wordt gemaakt. Voor scholieren, studenten en professionals groeit Qompas uit tot de belangrijkste informatiebron op het gebied van studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Kijk voor meer informatie over Qompas en de Decision Tools op www.qompas.nl.

Ledenbinding

Hoe krijg je een “levende” vereniging? Hoe betrek je meer mensen bij activiteiten? Wanneer worden mensen actief en hoe houd je ze actief? Welke methoden gebruiken andere verenigingen en is het nou nodig om hier beleid voor te maken.

Verzorgd door: Rik Verniers en Paul de Vries

Workshop “Onderhandelen en effectief beďnvloeden” (16 oktober 2007)

Inleiding

Een lidmaatschap van een bestuur kent vele aspecten. Als bestuurslid ben je (dagelijks) betrokken bij meer of minder belangrijke onderhandelingen. Elke dag weer moet de afweging worden gemaakt tussen de belangen van de verschillende betrokken partijen (o.a. studievereniging, de universiteit/hogeschool, partnerships en jezelf). Een evenwicht tussen deze belangen te vinden vraagt om flexibel gedrag, overzicht en vindingrijkheid. In veel onderhandelingen is het daarbij steeds weer de uitdaging om een combinatie te realiseren tussen een zakelijk goed resultaat én de continuďteit van de relatie. Immers, al lukt het je om het onderste uit de kan te halen: morgen kom je elkaar weer tegen, en dan….. Dit levert vragen op als: moet ik nu water bij de wijn doen om een conflict te vermijden, hoe realiseer ik een optimale deal met behoud van relatie, kan ik de ander wel vertrouwen, hoe open kan ik zijn zonder kwetsbaar te worden, hoe doorbreek ik impasses, wat als de ander onredelijk is, hoe overbrug ik tegenstellingen zonder strijd? Iedereen pakt deze dilemma’s zo op zijn/haar eigen manier op. En bereikt daar ook resultaten mee: vaak heel bevredigend, soms minder. Maar het kan ook beter? Deloitte stelt de deelnemers van de workshop in staat deze vraag voor zichzelf te beantwoorden. Čn om vertrouwd te worden met concrete handvatten waarmee eenieder in zijn eigen praktijk zijn/haar voordeel kan doen. Resultaat: betere deals – voor alle betrokkenen – čn een goede relatie.

Doelstelling van deze training

• In staat om te onderhandelen met “lastige gesprekspartners en het oplossen van relationele spanningen”.

• Beter de structuur in onderhandelingen kunnen voorbereiden, afstemmen en vasthouden.

• Creatievere deals maken met de onderhandelingspartner.

• Tegenstrijdige belangen onderkennen en hanteren op basis van redelijkheid.

Trainers o.a. drs. L. Konings, manager bij Deloitte Consulting

Beleid, planning en controle.

Grootse plannen en goede ideeën genoeg, maar hoe bereik je die? Hoe krijg je je vereniging van A naar B? Hoe betrek je mensen daarbij en zorg je dat dingen doorgaan als je bestuursjaar voor bij is? Hoe weet je wat er speelt binnen je eigen organisatie?

Verzorgd door: Paul de Vries

Discussie: Samenwerking Studieverenigingen

Regelmatig vindt in Utrecht samenwerking plaats tussen verenigingen bij het organiseren van een activiteit. Vooral als het gaat om feesten of symposia lijkt het zinvol om dit gezamenlijk te organiseren om zo de opkomst te verhogen en de kosten te drukken. Deze concepten werken vaak goed en de vraag is of verenigingen wellicht niet meer zouden moeten (willen) samenwerken om tot betere activiteiten te komen. Concrete voorbeelden zijn de universitaire bedrijvendagen en de hechtere samenwerking binnen Rebo. De initiatieven zijn erg verspreid over de vele verenigingen die allemaal een eigen invulling geven aan samenwerking. Wat is nodig voor samenwerking? Zouden verenigingen nog meer initiatieven moeten ontplooien om samen te werken of druist dit juist in tegen de eigen identiteit van de vereniging?En is samenwerking tussen verenigingen van de HU en UU wenselijk vanuit de universitaire verenigingen gezien?

De discussieleider is Arjen Seegers, aanwezig bij de discussie is Arjen van Vliet (Studentendecaan Studentenservice)

Discussie: Universiteit en Studieverenigingen

Binnen deze discussie zal kennismaking voorop staan. Alle voorzitters zullen aanwezig zijn en ook de nieuwe Rector Magnificus. Iedereen zal zich voorstellen en ook zijn of haar doelen voor het komende jaar in de groep brengen. Een onderwerp wat momenteel erg speelt in het nieuws, politiek en vooral bij de studenten is de zesjescultuur. Komen we weg met een zesje of moeten we een acht op onze cijferlijst hebben staan om iets te bereiken? Kan een studievereniging deze cultuur doorbreken? Is dat de taak van een studievereniging? Kortom, wat en hoe met de zesjescultuur en de invloed van de studieverenigingen daarop.

De discussieleider is Michiel Boekhout, aanwezig is Prof. Stoof (Rector Magnificus Universiteit Utrecht)